Od ledna 2024 dochází k významné změně v oblasti možností zajištění se na stáří. Nově bude možné své investice zařadit do výhodného daňového režimu označeného jako dlouhodobý investiční produkt, zkráceně DIP.

Dlouhodobá investice

Mezi základní podmínky DIP patří splatnost doby vedení prostředků v tomto režimu minimálně v délce 10 let a zároveň alespoň do 60 let věku. Pokud toto splníte, bude možné si ze základu daně odečíst až 48 000 Kč ročně, což znamená při měsíční investici 4 000 Kč čistou roční potenciální úsporu v podobě vratky daně z příjmu až 7 200 Kč.

Další daňové zvýhodnění se týká zaměstnavatelů. Ti si mohou své příspěvky zaměstnancům do jejich DIP odečíst až do výše 50 000 Kč ročně. Pro zaměstnance se pak jedná fakticky o čistý příjem, kdy z příspěvku nejsou strhávány žádné platby na sociální či zdravotní pojištění.

Při maximálním využití veškerých možných úlev by tak člověk mohl mít na svém DIP vloženo za sebe a zaměstnavatele každý rok dohromady až 98 000 Kč s tím, že daňové vratky pro něj spolu se zaměstnavatelem přesáhnou v součtu 10 000 Kč.

Z hlediska celkového zdanění je pak důležité i to, že časové testy zůstávají u DIP zachovány dle specifik jednotlivých cenných papírů v portfoliu. Po uplynutí 3 let jsou tedy výnosy zpravidla u DIP osvobozeny, což je značný rozdíl oproti stávajícímu nastavení zejména penzijního připojištění nebo životního pojištění, kdy konečný výnos kvůli zdanění může být u DIP o desítky, stovky nebo i více tisíc korun vyšší.

Do a čeho a u koho

Režim DIP bude možné využít na některé typy investičních nástrojů, jako jsou akcie, ETF nebo podílové listy různých fondů. Naopak vypadávají korporátní dluhopisy či jiné cenné papíry, které nejsou veřejně obchodované.

Mezi poskytovatele DIP patří například banky, investiční společnosti nebo obchodníci s cennými papíry. V případě zájmu si lze režim DIP zřídit v jeden čas i u více poskytovatelů nebo mezi nimi se svým DIP přecházet. Bude možné dokonce měnit složení investic vedených v DIP, tedy v průběhu času odprodávat a zase nakupovat různé investiční nástroje z nabídky. Nesmí však dojít k výběru prostředků.

Pokud i Vy uvažujete nad výběrem tohoto důchodového produktu, pomůžu Vám s jeho nastavením. Stačí se ozvat skrz kontaktní formulář.