Bankovní rada na svém posledním zasedání rozhodla o zrušení horního limitu u DSTI. Ten je jedním ze dvou základních poměrových ukazatelů pro měření zadlužení žadatele o úvěr ve vztahu k jeho příjmům.

 

Změny od července

Konkrétně se jedná o poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu a čistým měsíčním příjmem. Doposavad byl nastaven na povolenou úroveň ve výši 45 %, u žadatelů mladších 36 let pak až na 50 %. Tyto hranice pak platí až do 1. července, kdy budou ze strany ČNB zrušeny.

To neznamená, že jej komerční banky ve své praxi přestanou ze dne na den používat. Změny metodik určitou dobu potrvají a i tak nelze očekávat úplné vypuštění tohoto poměrového ukazatele. Na stranu druhou však banky vítají jakoukoliv vzpruhu pro slabší výkon úvěrového, respektive hypotečního trhu.

Další ukazatele, tedy DTI, což je celkový dluh žadatele o úvěr vůči násobku jeho čistých ročních příjmů, a LTV, který určuje poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti, se rozhodla ČNB ponechat beze změn. Dle jejích zjištění totiž nadále platí, že nemovitosti jsou vůči domácnostem s mediánovými příjmy výrazně nadhodnocené. Poklesu cen zejména na sekundárním trhu a inflačnímu vývoji v tuzemsku navzdory.

 

Sazby zůstávají zachovány

Klíčové faktory omezující dostupnost bydlení nadále přetrvávají. Kromě již zmíněných vyšších cen nemovitostí to platí i úrokové sazby. První případný pokles ze strany ČNB očekávají analytici v závěru letošního roku, někteří již mluví i o roce příštím. Každopádně bude pokles pozvolný a vyšší sazby s námi zůstanou delší dobu. Postupně se však zmírňují další překážky jako v případě DSTI a úvěry se pomalu stávají dostupnějšími.